Page 1 of 1

Klestionperkó áfréumcdzsa! (welcome my friends)

PostPosted: Tue Apr 03, 2012 8:05 pm
by OMG
Klestionperkó áfréumcdzsa!
Kutinadzsa fortingél? udzsa budzi gelé mép?
lopfigba?